Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 5

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Find the ones digit in

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 2

The figue is made of 13 squares, each of side leght 2 cm. It is known that line AB divides the figue into 2 regions of equal areas. Find the leght of AX, in cm

A.

4.125

B.

4.25

C.

4.5

D.

4.75

Câu 3

Evaluate

A.

\(5049 \over 20200\)

B.

\(10099 \over 20200\)

C.

\(1 \over 2\)

D.

\(10099 \over 10100\)

Câu 4

How many shortest paths are there from point A to point B passing through P and Q

A.

48

B.

54

C.

60

D.

72

Câu 5

The product of the numerator and denominator of a proper fraction is 420. How many such possible proper fractions are there?

A.

7

B.

8

C.

9

D.

10

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069