Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Odd one out:

A.

big

B.

small

C.

old

D.

well

Câu 2

Odd one out:

A.

flower

B.

look

C.

tree

D.

garden

Câu 3

Odd one out:

A.

town

B.

city

C.

country

D.

house

Câu 4

Odd one out:

A.

travel

B.

bike

C.

bus

D.

car

Câu 5

Odd one out:

A.

get

B.

leave

C.

school

D.

start

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069