Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 6. The environment THCS Hà Huy Tập

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 902 lượt xem Lượt thi 31 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

protection

B.

treasurer

C.

 pollution

D.

prohibit

Câu 2

The floor was covered..................a sheet of plastic.

A.

for

B.

of

C.

 to

D.

with

Câu 3

 The exercise..................an opportunity for different departments to work
together.

A.

provides

B.

provided that

C.

providing that

D.

provide

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 achievement

B.

secondhand

C.

advantage

D.

refreshment

Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 intermediate

B.

environment

C.

limitation

D.

unpolluted

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069