Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 8. Celebrations THCS Đoàn Kết

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 802 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

crowd

B.

grow

C.

 flow

D.

show

Câu 2

 It looks like they're going to succeed…………………. their present difficulties.

A.

 even though

B.

yet

C.

despite

D.

because of

Câu 3

 I bumped into a casual……………………in town.

A.

 acquaintance

B.

acquainted

C.

accquaintances

D.

 acquaint

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

cover

B.

acquainted

C.

 accquaintances

D.

acquaint

Câu 5

Yoko told me about students………………. have taken the entrance exam 18 times.

A.

that

B.

whom

C.

which

D.

 what

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069