Flashcard cho bé - Chủ đề Thời Tiết

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Đố các bạn đây là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

sunny

B.

rainy

C.

foggy

D.

Câu 2

Đố các bạn đây là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

rainy

B.

hot

C.

cloudy

D.

Câu 3

Đố các bạn đây là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

cloudy

B.

rainy

C.

hot

D.

Câu 4

Đố các bạn đây là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

lightning

B.

cloudy

C.

sky

D.

Câu 5

Đố các bạn đây là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

water

B.

stormy

C.

cloud

D.
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069